Manbetx万博狼队官网-首页

教师博客

发布者:Manbetx万博狼队官网 发布时间:2018-09-29 浏览次数:1540

曹进《符号家园》http://caojinjin.blog.edu.cn/home.php?mod=space&uid=1556159&do=index
王琦《英语写作》http://bbs.pigai.org/home.php?mod=space&uid=1609595&do=index
曹进《外事英语》www.wsyy.blog.edu.cn
曹进 王国礼《文学驿站》http://www.blog.edu.cn/user5/282611/index.shtml
靳琰《语言学在线》http://jiny.blog.edu.cn/home.php?mod=space&uid=1556034&do=index
曹进《英国文学史》http://jw1.nwnu.edu.cn/jpkc/2013/fylldd/communication/
周亚莉《翻译理论导读》http://jw1.nwnu.edu.cn/jpkc/2013/fylldd/communication/